Popular tips

Wat is Plan Nederland?

Wat is Plan Nederland?

Plan Nederland, opgericht in 1975, is lid van de wereldwijde koepelorganisatie Plan International. Plan werkt aan duurzame armoedebestrijding en betere levensomstandigheden voor kinderen in ontwikkelingslanden, met speciale aandacht voor gelijke rechten en kansen voor meisjes.

Is Plan Nederland een NGO?

Plan International Nederland is onderdeel van Plan International. Met projecten in ruim 50 landen in Afrika, het Midden-Oosten, Azië, en Latijns-Amerika komt Plan International wereldwijd op voor de rechten van kinderen en een betere naleving van het Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Wat is plan?

Plan werkt aan gelijke kansen voor meisjes en jongens. Wereldwijd beschermt Plan meisjes tegen besnijdenis, kindhuwelijken, seksuele uitbuiting en tienerzwangerschappen. Ook in de projecten op het gebied van onderwijs en werk, WASH (water, sanitatie, hygiëne) en noodhulp krijgen meisjes extra aandacht.

Wat is het doel van Plan International?

Plan International investeert in seksuele opvoeding voor meisjes en voor jongens, strijdt tegen genitale verminking en kindhuwelijken en zorgt voor gezondheidsdiensten op maat van jongeren, tienermoeders en hun baby’s.

Is Plan Nederland een culturele ANBI?

ABNI. Plan International Nederland beschikt sinds de invoering in januari 2008 over een ANBI-registratie. Deze registratie garandeert dat de Belastingdienst Plan International Nederland erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Hoe heette plan vroeger?

Sinds 2001 heet Foster Parents Plan kortweg Plan.

Waar komt Plan Belgie voor op?

Plan International België is een onafhankelijke Belgische ngo, lid van Plan International, die kinderrechten en gelijkheid voor meisjes verdedigt in meer dan 70 landen, waaronder de armste landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Sinds 1983 helpen we kinderen en jongeren om zelfstandiger in het leven te staan.

Wie heeft Plan International?

Plan International wordt opgericht door John Langdon-Davies, een Britse journalist, en humanitair werker Eric Murridge. Aanvankelijk richt Plan International zich op Europese weeskinderen en kinderen op de vlucht tijdens Wereldoorlog II.

Wat is een culturele gift?

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status ‘culturele ANBI’ krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Is Natuurmonumenten een culturele ANBI?

Natuurmonumenten is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI hoeft geen erfrecht of schenkrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.

Hoe heette Plan International vroeger?

Het werkterrein breidt zich uit naar Latijns-Amerika en Afrika. Sinds 2001 heet Foster Parents Plan kortweg Plan.

Hoe is Plan International ontstaan?

1937, Spanje
Plan International/Founded

https://www.youtube.com/c/plannederland