Lifehacks

Waar staat veiligheid voor?

Waar staat veiligheid voor?

Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van beschermende maatregelen tegen deze potentiële oorzaken. Veiligheid is een relatief begrip, aangezien niets onder alle omstandigheden volledig zonder gevaar is.

Wat is een veiligheidsvoorziening?

Dit zijn alle voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen van aanrijdingen. Meestal wordt door de actieve veiligheidsvoorzieningen het comfort verhoogd. Tot de actieve veiligheidsvoorzieningen behoren: Groot glasoppervlak met kleine dode hoeken.

Is Wikipedia veilig?

Google eens een onderwerp en het doemt direct op in de rechterbovenhoek: informatie van Wikipedia. Betrouwbare informatie, toch? Nee, concludeerden wetenschappers vorige week in de publicatie PLOS One. De pagina’s van sommige onderwerpen worden zo vaak aangepast dat de betrouwbaarheid ervan onder druk komt te staan.

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid is het zich beschermd weten en voelen tegen (dreiging van) gevaar. Dit heeft betrekking op alle groepen in school; tussen werknemers onderling, tussen leerlingen onderling en tussen werknemers en (minderjarige) leerlingen en/of ouders.

Wat is het doel van veiligheidsregels?

Zonder te verzanden in een lange bespreking van rechtsfilosofie, kunnen we vaststellen dat veiligheidsregels diverse doelen kunnen dienen. Enkele daarvan zijn: bevorderen en bereiken van bepaalde doelstellingen; balanceren van verschillende belangen en doelstellingen.

Waar is een kreukelzone voor?

De voornaamste kreukelzones zijn gewoonlijk de delen die voor de vooras en achter de achteras liggen. Volgens Europese, Japanse en Amerikaanse veiligheidsvoorschriften mag daar bij nieuwe auto’s geen brandstoftank of accu geplaatst worden, iets wat tot in de jaren negentig nog wel gebruikelijk was.

Wat doet een veiligheidsmedewerker?

De Veiligheidscoördinator herkent de diverse aspecten van veiligheid binnen zijn organisatie en draagt zorg voor een zo optimaal mogelijke veiligheid voor de hele organisatie. Het is belangrijk dat de Veiligheidscoördinator voldoende kennis heeft van veiligheid en beschikt over de juiste informatie en richtlijnen.

Waarom is Wikipedia betrouwbaar?

Wikipedia-artikelen moeten gebaseerd worden op bronnen die gepubliceerd zijn door onafhankelijke uitgevers met een goede reputatie voor nauwkeurigheid en het controleren van feiten. Een artikel moet altijd neutraal samengesteld zijn en hoort dus “de literatuur” te volgen.

Waarom Wikipedia doneren?

Wereldwijde fondsenwerving. Wikipedia bestaat sinds 2001 met als grote doelstelling: onafhankelijk zijn van reclame en inmenging van buitenaf. Om de website Wikipedia en alle infrastructuur die daarbij hoort draaiende te houden, is er elk jaar een grote, wereldwijde fondsenwerving.

Wat is sociale veiligheid op de werkvloer?

Het is een werkklimaat waarin medewerkers zich vrij voelen hun mening naar voren te brengen en niet vrezen voor belediging, vernedering of intimidatie. Hoewel gemunt als psychologische veiligheid heeft dit concept betrekking op de interpersoonlijke verhoudingen op de werkvloer (Edmondson, 1999).

Waarom is sociale veiligheid belangrijk?

Sociale veiligheid betreft zowel het tegengaan van onveiligheid en pesten als het leren en versterken van vertrouwen, respect en bijbehorende sociale vaardigheden. Hiervoor is het noodzakelijk dat leerlingen toegerust worden met kennis en vaardigheden voor een respectvolle omgang met elkaar.

Wat is fysieke veiligheid?

Fysieke veiligheid betreft de bescherming of het zich beschermd voelen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door fysieke bedreigingen. Fysieke bedreigingen ontstaan uit (combinaties van) mechanische, chemische, biologische of fysische gevaren.

Wat is subjectieve veiligheid?

Subjectieve veiligheid gaat over de mate “waarin iemand zich in zijn woon- en leefsituatie ] door misdrijven, overtredingen en ernstige overlast bedreigd voelt” (Elffers & de Jong, 2004). Vaak wordt verondersteld dat dit gevoel van [&veiligheid wordt veroorzaakt door objectieve veiligheid.

Wat is objectieve veiligheid?

Objectieve veiligheid gaat om de feitelijke aan- of afwezigheid van een bedreiging (CBS, 2015). Subjectieve veiligheid gaat over de mate “waarin iemand zich in zijn woon- en leefsituatie ] door misdrijven, overtredingen en ernstige overlast bedreigd voelt” (Elffers & de Jong, 2004).