Q&A

Welke politieke Partij is goed voor de zorg?

Welke politieke Partij is goed voor de zorg?

Zorg is geen markt. Als het gaat over marktwerking weten PVV, CDA, GroenLinks en SP elkaar goed te vinden: de marktwerking moet uit de zorg. D66 en Partij van de Arbeid zijn minder uitgesproken, maar willen wel minder macht voor zorgverzekeraars.

Welke politieke Partij is voor zonnepanelen?

PVDA: De salderingsregeling blijft ook na 2020 bestaan voor particuliere stroomopwekking (bron). CDA: Om onze energievoorziening te verduurzamen zetten we in op energiebesparing, CO2-reductie en investeren we in de opwekking van duurzame energie.

Welke Partij is goed voor natuur?

Landbouw en natuur Goed nieuws voor de natuur en de biodiversiteit: die gaan er in alle doorgerekende programma’s op vooruit. De natuur profiteert ook het meest bij D66, GroenLinks en PvdA, omdat die partijen sanering van de veestapel combineren met uitbreiding en herstel van de natuur.

Welke partijen willen van het gas af?

De partijen en hun standpunten

  • VVD. De VVD gelooft in investeren in duurzame energie, waaronder windenergie op zee en zonne-energie, om zo voldoende energie in de toekomst te garanderen en ook de uitstoot van CO2 te verminderen.
  • CDA.
  • D66.
  • GroenLinks.
  • SP.

Welke politieke partij wil dat er lagere premies betaal moeten gaan worden?

De PVV is geen tegenstander van het huidige zorgstelsel, maar wil simpelweg dingen veranderen zodat het betaalbaarder wordt voor veel mensen. In de plannen van de PVV wordt niet uitgelegd waar het geld vandaan moet worden gehaald om afschaffing van het eigen risico te bekostigen.

Wat zijn de kosten van zonnepanelen?

De gemiddelde prijs van een zonnepaneel per Wattpiek inclusief omvormer en installatie ligt rond de €1,45. Een installatie van 10 zonnepanelen (310 Wattpiek) kost in 2019 gemiddeld dus ongeveer €4.340,- euro (excl. BTW).

Welke partij is het meest links?

Het progressief-liberalisme (ook bekend als links-liberalisme en sociaal-liberalisme) staat links van het midden terwijl het conservatief-liberalisme rechts van het midden staat. In Nederland is D66 een progressief-liberale partij.

Welke partij is voor biologische landbouw?

GroenLinks zet zich in Europa in voor landbouwsubsidies die bijdragen aan natuurinclusieve landbouw. Ze willen een einde aan de bio-industrie. De toekomst van de landbouw is duurzaam, lokaal, gezond en diervriendelijk.

Wat zijn de doelen van de partijen?

Bij de functies van een politieke partij om belangen een stem te geven, belangen te verenigen, het bieden van keuzes aan burgers en het sturen van overheidsbeleid is dit gedachtegoed zeer belangrijk.

Wat zegt de PVV over de zorg?

Zorg is topprioriteit, ouderen centraal De PVV stelt dat de zorg een nationale topprioriteit moet worden. Er moet veel meer aandacht komen voor de mensen aan het bed. Ook wil de partij investeren in tienduizenden nieuwe verpleeghuisplekken en aangepaste woningen.