Lifehacks

Welke organisatiestructuur heeft een ziekenhuis?

Welke organisatiestructuur heeft een ziekenhuis?

De organisatiestructuur van een ziekenhuis wordt voor een groot deel bepaald door de wijze van financiering van het ziekenhuis en de medisch specialist. De medisch specialisten kunnen in loondienst van een ziekenhuis zijn, maar zij zijn vaak zelfstandig.

Wat voor verschillende ziekenhuizen zijn er in Nederland?

Nederlandse ziekenhuizen kun je op drie niveaus indelen: de academische ziekenhuizen, de topklinische ziekenhuizen, en de algemene of streekziekenhuizen. In alle ziekenhuizen kun je terecht voor de basiszorg, zeg maar de routinebehandelingen.

Wat voor soorten zorginstellingen zijn er?

Zorginstellingen

 • Zorgaanbieders.
 • Eerstelijnszorg.
 • Ziekenhuiszorg.
 • Thuiszorg.
 • Gehandicaptenzorg.
 • Geestelijke Gezondheidszorg.
 • Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen.

Welk ziekenhuis staat goed bekend?

Er zijn wederom twee winnaars: het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch is het beste topklinische ziekenhuis en het Beatrixziekenhuis in Gorinchem het beste streekziekenhuis. Het AD publiceert ieder jaar een lijst van de 100 beste Nederlandse ziekenhuizen.

Welke afdelingen zijn er in het ziekenhuis?

Welke specialismen zijn er allemaal in een ziekenhuis of kliniek?

 • Allergologie. Allergologie houdt zich bezig met het onderzoeken en behandelen van allergieën zoals hooikoorts, voedselallergie of huismijt.
 • Cardiologie.
 • Dermatologie.
 • Geriatrie.
 • Gynaecologie/Verloskunde.
 • Heelkunde (chirurgie)
 • Interne geneeskunde.
 • Kaakchirurgie.

Hoe wordt een ziekenhuis bestuurd?

De ziekenhuisorganisatie wordt bestuurd door te delegeren van ‘boven’, de raad van bestuur, naar ‘beneden’, de managers: een hiërarchisch systeem. Beide systemen hebben gemeenschappelijke en verschillende belangen.

Hoeveel STZ ziekenhuizen zijn er in Nederland?

Er zijn in Nederland 26 topklinische ziekenhuizen die naast basiszorg ook complexe zorg uitvoeren. Een overzicht van de contactgegevens van de topklinische ziekenhuizen vind je op de website van de Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ).

Welke Kwaliteitswetten zijn er?

de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz); de Wet BIG; de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen; de Wet toelating zorginstellingen.

Wat zijn zorginstanties?

Instelling waar zorg wordt verleend, bijvoorbeeld ziekenhuis, verzorgingshuis of verpleeghuis.

Welk ziekenhuis is het beste in Nederland?

Het UMC Utrecht is met plaats 22 op de wereldranglijst van Newsweek het beste Nederlandse ziekenhuis. Vier Nederlandse huizen prijken dit jaar voor het eerst in de lijst. Voor het derde jaar op rij geeft het Amerikaanse mediabedrijf Newsweek een ranglijst uit van de beste ziekenhuizen en medische klinieken ter wereld.

Welk ziekenhuis heeft de beste KNO arts?

Uit het onderzoek komen de KNO artsen van het Groene Hart Ziekenhuis naar voren als de beste van Nederland.

Wat zijn de ziekenhuizen in Nederland?

Op dit moment zijn er binnen ZorgkaartNederland 302 ziekenhuizen in Nederland bekend. Het gemiddelde cijfer van alle ziekenhuizen in Nederland is een 8.2 op basis van 40465 waarderingen.

Wat zijn de specialismen van een ziekenhuis?

Algemene ziekenhuizen: de zorg vindt plaats binnen verschillende afdelingen en specialismen. Dit varieert van chirurgische verpleegafdeling tot kinderafdeling, van laboratorium tot intensive care. Hoe groter het ziekenhuis, hoe meer specialismen er zijn.

Kan je zelf kiezen voor een arts of ziekenhuis?

Je hebt het recht om zelf een arts of ziekenhuis te kiezen. Maar jouw zorgverzekeraar heeft een contract met bepaalde ziekenhuizen en zelfstandige klinieken. Zo kan het voorkomen dat een ziekenhuis van jouw keuze geen contract heeft met jouw zorgverzekeraar. Dan moet je waarschijnlijk een deel bijbetalen of een ander ziekenhuis kiezen.