Lifehacks

Wat is competentie gericht leren?

Wat is competentie gericht leren?

Competentiegericht leren of competentiegericht onderwijs is gericht op het bijbrengen van competenties die aansluiten bij de beroepspraktijk. Deze vorm van onderwijs wordt in Nederland vooral geschikt geacht voor volwasseneneducatie en beroepsonderwijs.

Wat is competentie in het onderwijs?

Een competentie is een geheel van kennis, inzichten, vaardigheden en gedrag dat een individu heeft of kan verwerven. Dat betekent een leeromgeving waarin kennis, vaardigheden en houdingen worden geïntegreerd. Deze integratie vraagt om een zogenoemde whole-task practice, of hele-taak-benadering.

Wat is een competentie Wikipedia?

Competentie kan verwijzen naar: Vaardigheid, het geschikt zijn voor een taak of functie, op grond van bijvoorbeeld kennis, vaardigheden en houdingen. Competentie (gesteente), het gemak waarmee een gesteente erodeert of juist resistent is tegen erosie.

Waarom competentie gericht onderwijs?

Kennis waar je wat aan hebt Je snapt iets pas echt goed, als je het aan iemand anders kunt uitleggen. De kennis die je hebt opgedaan, moet je ook kunnen toepassen in je werk. Daarom leer je in je opleiding niet alleen kennis, maar krijg je ook opdrachten om die kennis toe te passen in de praktijk.

Wat is competentie leren?

Het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes dat is gericht op het bijbrengen van de bekwaamheden die aansluiten bij de beroepspraktijk.

Kun je competenties aanleren?

Zoals net al werd benoemd, een competentie kun je aanleren. Kwaliteit is een eigenschap die in je zit. Het is iets dat je hebt, bijvoorbeeld geduld of inlevingsvermogen. Als je weet welke kwaliteiten je bezit, kun je vaak goed inschatten of je een bepaalde competentie kunt leren.

Wat betekent vaardig heid?

Vaardigheden zijn de competenties of talenten waarover iemand beschikt. Een vaardigheid kan bijvoorbeeld het talent zijn om een muziekinstrument te spelen, maar ook tekenen, schrijven, met mensen praten of welke handeling dan ook waar je goed in bent, kan als een vaardigheid gezien worden.

Wat wordt er bedoeld met vaardigheden?

Met vaardigheden bedoelen we activiteiten waar je goed in bent. Deze activiteiten zijn aan te leren. Je oefent ze in de praktijk. Vaardigheden die je op je cv zou kunnen vermelden, zijn bijvoorbeeld: MS Excell, Photoshop, JavaScript maar ook: aftimmeren, steigerbouw, stucen of het besturen van een heftruck.

Hoe kan ik mijn competenties ontwikkelen?

Competentiemanagement en competentieontwikkeling

  • vaardigheden zijn te trainen en kan iemand in de praktijk opdoen door ervaring.
  • kennis is te verwerven via cursussen en opleiding.
  • persoonlijke eigenschappen zijn te ontwikkelen vooral door coaching en begeleiding.