Popular tips

Wat gebeurde er toen de Franse Revolutie startte?

Wat gebeurde er toen de Franse Revolutie startte?

Het volk bestormde de staatsgevangenis, de Bastille, waar vooral politieke gevangenen werden opgesloten. Die gevangenis was het symbool van de onderdrukking door de vorst. Dat was het begin van de Franse Revolutie, 14 juli 1789, Quatorze juillet (spreek uit katorz zwiejè) in het Frans.

Hoe is de Franse Revolutie afgelopen?

Hierop volgden de Coalitieoorlogen (1792–1815), tijdens welke uiteindelijk generaal Napoleon Bonaparte de macht greep (1799) en de Franse Revolutie beëindigde. Na Napoleons definitieve nederlaag in de Slag bij Waterloo (1815) werd de Bourbon-monarchie door de Europese mogendheden hersteld.

Waar is de Franse Revolutie begonnen?

De Franse Revolutie is de opstand van Franse arbeiders en boeren tegen de adel en het Franse koningshuis in 1789. Het Franse volk vindt dat ze door hen onderdrukt worden en komt hiertegen in opstand. De revolutie begint op 14 juli 1789. Op die dag bestormt het volk de gevangenis van Parijs, de Bastille.

Hoe lang duurde de Franse Revolutie?

In 1789 brak de Franse Revolutie uit, die grote gevolgen had voor de Franse geschiedenis. De revolutie duurde 10 jaar, kostte duizenden levens en maakte een einde aan het ancien régime in Frankrijk.

Wat was de ware reden voor de lege schatkist van Frankrijk?

De Franse koning Lodewijk XVI had veel geld nodig om de enorme uitgaven voor het leger en de dure paleizen te betalen. Om het probleem van de lege schatkist het hoofd te bieden, besloot de Franse koning in 1789 om de Staten-Generaal bij elkaar te roepen.

Hoe brak de Franse Revolutie uit?

De Franse Revolutie brak uit op 14 juli 1789: In juli 1789 ging in Parijs het gerucht dat de soldaten van de koning de stad zouden aanvallen. Inderdaad had Lodewijk XVI een klein leger buiten Parijs gestationeerd om elke vorm van opstand te kunnen neerslaan.

Hoeveel doden tijdens de Franse Revolutie?

Tijdens de Terreur (1793-1794) werden onder de leiding van Robespierre zo’n 40.000 mensen geëxecuteerd. Hijzelf onderging dit lot na een staatsgreep op de 9e Thermidor van het jaar II (= 27 juli 1794), samen met 23 aanhangers.

Wat hebben we te danken aan de Franse Revolutie?

De beginselen van de Franse Revolutie – vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid – werden door Napoleon verankerd. Het gelijkheidsbeginsel werd later het eerste artikel van de Verklaring van de Rechten van de Mens en van de Burger én van onze grondwet.