Popular tips

Wat duidt een onbepaald voornaamwoord aan?

Wat duidt een onbepaald voornaamwoord aan?

Een onbepaald voornaamwoord wordt gebruikt om iets niet-concreets aan te duiden, dus verwijst niet naar specifieke personen of dingen. De onbepaalde voornaamwoorden die in onze taal regelmatig voorkomen zijn: iets, niets, alles, iedereen, iemand, niemand, andere(n), elk(e) en ieder(e).

Wat voor soort woord is niemand?

Onbepaalde voornaamwoorden zijn onder andere: iets, niets, iemand, niemand, alles, men, wat elk, ieder(een).

Wat zijn voornaamwoord voorbeeld?

Voornaamwoorden zijn woorden zoals ik, onze, zichzelf, die, wie, men en dergelijke. Men onderscheidt persoonlijke voornaamwoorden (ik, jij, zichzelf, het e.d.) bezittelijke voornaamwoorden (mijn, jouw, onze e.d.) aanwijzende voornaamwoorden (die, deze, zulke e.d.) vragende…

Wat zijn de betrekkelijke voornaamwoorden?

Het betrekkelijk voornaamwoord wat wordt gebruikt om te verwijzen naar een hele zin, en als variant van de combinaties dat wat en datgene wat. De hooligan kwam spontaan de schade vergoeden, wat ik niet verwacht had. Ik was erg aangedaan door wat je vertelde.

Wat is een onbepaald woord?

Onbepaalde voornaamwoorden verwijzen niet naar specifieke personen of zaken, maar hebben een heel algemene (dus ‘onbepaalde’) verwijzing. Voorbeelden van onbepaalde voornaamwoorden zijn alles, andere(n), elk, ieder, iedereen, iemand, iets.

Is mijn een bijvoeglijk naamwoord?

Bijvoeglijke naamwoorden krijgen bij enkelvoudige het-woorden een buigings-e als ze worden voorafgegaan door het lidwoord het, een aanwijzend voornaamwoord (dit, dat) of een bezittelijk voornaamwoord (mijn, je, jouw, uw, zijn, haar, ons, jullie, hun).

Wat voor woordsoort is boos?

Informatie over het woord boos (Nederlands → Esperanto: kolera)

Woordsoort bijvoeglijk naamwoord
Uitspraak /bos/
Afbreking boos

Wat is het voornaamwoord?

Een voornaamwoord is een woord dat verwijst naar personen, dieren of dingen (concreet of abstract), zonder die met name te noemen. Voornaamwoorden komen dus in feite ‘in de plaats van’ een zelfstandig naamwoord. Ze hebben zelf niet echt betekenis; ze verwijzen naar woorden die wél betekenis hebben.

Welk voornaamwoord is jullie?

Bezittelijk voornaamwoord

niet-zelfstandig zelfstandig
2e persoon enkelvoud jouw, je, uw jouwe, uwe
3e persoon enkelvoud zijn, z’n, haar, d’r zijne, hare
1e persoon meervoud ons, onze onze
2e persoon meervoud jullie, je, uw *, uwe

Wat is een betrekkelijk voornaamwoord voorbeeld?

Een voorbeeld van een zin met een betrekkelijk voornaamwoord: ‘De som die ik net heb gemaakt’. In deze zin is ‘die’ het betrekkelijk voornaamwoord. ‘De som’ is het antecedent, hetgeen waar ‘die’ naar verwijst. Er zijn een aantal betrekkelijk voornaamwoorden: Die, dat, wie, wat, hetgeen en welke.

Hoe kun je controleren of je een Onbep VNW is?

In de zinnen 1-3 wordt het onbepaald voornaamwoord steeds zelfstandig gebruikt. Woorden als alle, enkele en sommige krijgen dan een n als ze naar personen verwijzen. In de zinnen 4 en 5 zijn de onbepaalde voornaamwoorden niet zelfstandig gebruikt. Zie ook het advies over sommige of sommigen.