Miscellaneous

Waar is een punt komma voor?

Waar is een punt komma voor?

Een puntkomma of een kommapunt is een leesteken dat bestaat uit een punt en een komma onder elkaar. Omdat de puntkomma midden in een zin wordt geschreven, komt er nooit een hoofdletter achter, tenzij er een eigennaam op het leesteken volgt.

Waar moet je dubbele punt zetten?

Een dubbele punt gebruiken we vóór een opsomming, een citaat, een verklaring, aankondiging, omschrijving, toelichting, conclusie of gedachte. Er komt geen spatie vóór een dubbele punt, wel erna.

Wat betekent dubbele punt met komma?

De dubbele punt gebruik je direct voor een opsomming, citaat of uitleg. De dubbele punt betekent in het eerste deel van de zin meestal “het volgende” of “als volgt” en in het tweede deel van de zin meestal “namelijk”, “want” of “immers”.

Hoe maak je een juiste opsomming?

Schrijf volledige zinnen. Begin de zinnen met een hoofdletter….transparanter worden.

  1. Zorg ervoor dat ieder onderdeel aansluit op de beginzin.
  2. Begin de aparte onderdelen met kleine letters.
  3. Gebruik een puntkomma aan het eind van ieder onderdeel.
  4. Eindig de opsomming met een punt.

Waar moeten leestekens?

aanhalingstekens: zet een punt of een vraagteken steeds binnen de aanhalingstekens. Kondig een opsomming, een uitleg, een citaat of een reden aan met een dubbele punt. Vermijd verwarring: gebruik nauwelijks gedachtestreepjes en haakjes.

Welke leestekens bij opsomming?

De zin die de opsomming inleidt, eindigt met een dubbele punt. Elk onderdeel van de opsomming begint met een kleine letter en eindigt met een puntkomma; alleen het laatste onderdeel van de opsomming krijgt een punt.

Hoe heet de dubbele punt?

De dubbelepunt (ook: dubbele punt, dubbelpunt) is een leesteken gevormd door twee boven elkaar geplaatste punten.

Hoeveel puntjes achter zin?

U komt ze regelmatig tegen in teksten: een reeks van drie puntjes. Met een duur woord worden deze puntjes ook wel het ‘beletselteken’ genoemd. Ze kunnen op verschillende zaken wijzen, zoals een onvolledige opsomming of een plotselinge afbreking van de zin.

Wat is het verschil tussen een dubbele punt en puntkomma?

Door de aankondigingsfunctie van de dubbele punt hoeft de tweede deelzin geen volledige zelfstandige zin te zijn. Na een puntkomma moet daarentegen in principe wel een volledige zin volgen, met een persoonsvorm.

Hoe gebruik je namelijk in een zin?

Namelijk wordt gebruikt om een opsomming in te leiden waarbij alle leden bij de naam worden genoemd. De betekenis van namelijk is bij een opsomming te omschrijven als ‘te weten’.

Wat is opsommingen?

dingen in een bepaalde volgorde gezegd of geschreven Voorbeelden: `Maak een opsomming van all… Waardelijst = Een uitputtende opsomming van mogelijke waarden. Listing = Een opsomming van Zoekresultaten na een zoekopdracht.

Wat is een puntkomma of een dubbele punt?

Puntkomma of dubbele punt. De puntkomma en de dubbele punt worden soms met elkaar verward. Ze kunnen in het gebruik dicht bij elkaar liggen, maar het zijn wel degelijk verschillende leestekens. Een dubbele punt is meestal juist als in het eerste deel van de zin de/het volgende of als volgt staat of kan worden toegevoegd,

Wanneer is de dubbele punt gebruikt?

Laatste update op: 11 september 2019. De dubbele punt gebruik je wanneer hierna een opsomming komt, een citaat of een uitleg. De dubbele punt betekent in het eerste deel van de zin meestal ‘het volgende’ of ‘als volgt’ en in het tweede deel van de zin meestal ‘namelijk’, ‘want’ of ‘immers’.

Wat is het verschil tussen een komma en een puntkomma?

In veel gevallen is het verschil tussen een komma en een puntkomma ook te horen: voor een komma gaat de zinsmelodie iets omhoog, voor een puntkomma – en vooral voor een punt – iets omlaag. De puntkomma en de dubbele punt worden soms met elkaar verward.