Lifehacks

Waar bestaat gas uit?

Waar bestaat gas uit?

Brandbaar aardgas is een mengsel van lichte koolwaterstoffen (vooral methaan) en kleinere hoeveelheden stikstof, zuurstof en kooldioxide. Aardgas uit het Groningse Slochteren bestaat voor 81,9% uit CH4 (methaan), voor 3,3% uit hogere gasvormige koolwaterstoffen en voor 14% uit stikstof en 0,8% kooldioxide.

Wat is de scheikundige naam voor aardgas?

De energiedrager in aardgas is methaan en heeft de chemische formule CH4. Methaan bestaat uit één koolstofatoom en vier waterstofatomen. Bij normale verbranding zijn de restproducten H2O (waterdamp) en CO2 (koolstofdioxide).

Is aardgas reukloos?

Aardgas is van nature reukloos. Om ervoor te zorgen dat het gas te ruiken is, wordt er een geurstof toe- gevoegd met als doel om de consument te alarmeren bij ongewilde uitstroom van gas.

Welke stof heb je nodig voor de verbranding van methaan?

Dit is de reactievergelijking van de volledige verbranding van methaan (CH4): CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O.

Wat is g20 H gas?

Nieuw aardgas In Nederland hebben we 2 soorten aardgas. Alle huishoudens en de meeste bedrijven en gebouwen gebruiken laagcalorisch gas uit Groningen (G-gas). Ongeveer 80 industriële grootgebruikers gebruiken hoogcalorisch gas (H-gas). Beide gassystemen worden op termijn aangevuld met ‘nieuw aardgas’.

Wat zijn de fossiele brandstoffen?

Veruit de meeste energie die we gebruiken (circa 91 procent) komt van fossiele brandstoffen: aardolie, aardgas en kolen. Deze fossiele brandstoffen zorgen voor de uitstoot van broeikasgassen, en bovendien veroorzaken ze de nodige vervuiling.

Wat is het hoofdbestanddeel van Gronings aardgas?

Aardgas – Samenstelling

Gronings Gas
Bestanddeel Formule Mol-%
Methaan CH4 81,29
Ethaan C2H6 2,87
Propaan C3H8 0,38

Wat voor soort energie is aardgas?

Aardgas is een van de drie fossiele brandstoffen, samen met steenkool en aardolie. In Nederland wordt 64% van de elektriciteit uit aardgas opgewekt. Aardgas raakt logischerwijs een keer op en valt dus niet onder groene energie.

Wat voegen ze toe aan gas?

Om mensen bewust te maken van een gaslekkage, werd besloten een geurstof aan aardgas toe te voegen. WRM aardgas zo vreemd ruikt is dus eigenlijk opzettelijk zo geregeld. Twee van die geurstoffen zijn tetrahydrothiofeen en ethaandiol. Tetrahydrothiofeen is een zwavelhoudende verbinding.

Wat ontstaat er bij de verbranding van aardgas?

Bij de volledige verbranding van aardgas [CH4] met zuurstof ontstaat CO2 en water: CH4 + 2 O2 -> CO2 + 2 H2O + 54800 kJ/kg warmte. Om 1 m3 aargas te verbranden heb je dus 2 m3 zuurstof (= 10 m3 lucht omdat slechts voor 21% uit zuurstof bestaat) Bij deze reactie heb je een mooie blauwe vlam.

Welke gassen ontstaan bij de verbranding van aardgas?

Bij de verbranding van aardgas komt naast energie ook kooldioxide en water vrij. Het omgekeerde proces is ook mogelijk. Uit kooldioxide en water kan methaan (‘aardgas’) worden gemaakt.

Welk gas hebben we in Nederland?

In Nederland hebben we 2 soorten aardgas. Alle huishoudens en de meeste bedrijven en gebouwen gebruiken laagcalorisch gas uit Groningen (G-gas). Ongeveer 80 industriële grootgebruikers gebruiken hoogcalorisch gas (H-gas).

Wat is de verbrandingswaarde van een aardgas?

Gemiddelde verbrandingswaarde. Gemiddelde aardgasequivalent. aardgas. 35,17MJ/m 3 (n) 1. Propaan. 50MJ/kg. 1,42 m 3 /kg. Propaan.

Wat is de verbranding van aardgas met zuurstof?

Bij de volledige verbranding van aardgas [CH4] met zuurstof ontstaat CO2 en water: CH4 + 2 O2 -> CO2 + 2 H2O + 54800 kJ/kg warmte. Om 1 m3 aargas te verbranden heb je dus 2 m3 zuurstof (= 10 m3 lucht omdat slechts voor 21% uit zuurstof bestaat) Bij deze reactie heb je een mooie blauwe vlam.

Wat is de energetische waarde van aardgas?

Aardgas heeft een energetische waarde van 31,65. Waterstof van 10,8 MJ per m 3. De energetische waarde van een vloeibare of vaste brandstof wordt uitgedrukt in megajoule per kilogram. Zo heeft kerosine een calorische waarde van 46,5, en droog, harsvrij hout van rond de 19 MJ/kg.

https://www.youtube.com/watch?v=PMrrbebWuRg