Q&A

Hvad skal 9 klasse til eksamen 2021?

Hvad skal 9 klasse til eksamen 2021?

Der må ikke afholdes mundtlige og praktiske prøver fredag den 18. juni 2021. De obligatoriske mundtlige prøver i 9. klasse (dansk og engelsk) samt de mundtlige prøver i dansk og matematik i 10.

Hvordan foregår en skriftlig dansk eksamen?

Prøven kan indledes med en samtalerunde af maksimalt 30 minutters varighed ud af de samlede 31⁄2 time. Skolen beslutter, om samtalerunden skal tilbydes, og hvilken varighed den skal have. Varigheden skal være den samme for alle deltagere. I samtalerunden opdeles eleverne i mindre grupper på 2-4 elever.

Hvor meget skal man skrive til dansk eksamen 9 klasse?

9. klasse: Skriftlig fremstilling (3½ time). Du må bruge: Alle former for hjælpemidler, så længe du ikke forstyrrer andre i prøvelokalet. Adgang til internettet: Ved prøven må du bruge de samme hjælpemidler, som I har brugt i den daglige undervisning.

Hvad kan jeg komme op i til eksamen STX?

Eksamen på STX består af mindst 10 prøver fordelt over de tre år. To af prøverne er obligatoriske. Det er skriftlig eksamen i Dansk A og mundtlig eksamen i dit Studieretningsprojekt….Årsprøver og terminsprøver

  • Dansk A.
  • Matematik B eller A.
  • Dine studieretningsfag på B- eller A-niveau.

Hvad kan man komme op i til dansk eksamen?

Hvad kan man trække til dansk eksamen? Spørgsmålet du trækker tager udgangspunkt i et forløb i har haft i undervisningen, og vil have enten et litterært, mediemæssigt eller sprogligt fokus.

Hvor lang tid skal man snakke til dansk eksamen 9 klasse?

Den mundtlige prøve Tidsrammen er 25 minutter. De 5 minutter går til votering og karaktergivning hvilket betyder at man er inde til selve prøven i ca. 20 minutter.

Hvordan forbereder man sig til en skriftlig eksamen?

Sådan forbereder du dig til en skriftlig prøve

  1. Kend opgaven. Det der kan stresse allermest i ens hoved inden en prøve, er selve opgaven.
  2. Kend vurderingskravene. Noget andet, som jeg selv synes, er rigtig rart er at kende vurderingskravene.
  3. Øv dig.
  4. Prioriter opgaverne.
  5. Gør alt klar.
  6. Snacks.

Hvordan foregår skriftlig dansk eksamen STX?

Skriftlig prøve i dansk på STX Alle elever går til prøve i sættet med digitalt materiale dvs. hvor opgave 1 typisk indeholder et klip fra en dokumentarfilm, en kampagne el. lign. Prøven er uden adgang til internettet (udover reglerne beskrevet i eksamensbekendtgørelsen).

Hvor mange ord skal man skrive til skriftlig fremstilling?

I prøveoplægget bliver du anbefalet at bruge ca. 60 minutter på at skrive din tekst. Der angives et antal ord, som besvarelsen ca. skal fylde – 250-350 ord afhængigt af genren.

Hvad skal en analyserende artikel indeholde?

I den analyserende artikel inden for det sproglige perspektiv skal du foretage en sproglig og retorisk analyse, fortolkning og vurdering af en tekst. Du skal undersøge et eller flere aspekter i teksten og forklare din læser, hvad der står i teksten, og hvordan teksten skal forstås.