Miscellaneous

Hoe contract niet verlengen?

Hoe contract niet verlengen?

Uw werkgever moet u een maand voordat het contract eindigt wel duidelijk laten weten of het contract verlengd wordt of niet. U kunt uw werkgever ook vragen om ander werk. Meestal heeft u na afloop van uw tijdelijke contract recht op een WW-uitkering.

Wat als je ziek wordt tijdens tijdelijk contract?

Heeft u een tijdelijk contract en wordt u ziek? Dan betaalt uw werkgever u maximaal 2 jaar minstens 70% van het loon door. Tijdens de periode van loondoorbetaling kan uw tijdelijke contract aflopen. In dat geval neemt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) de loondoorbetaling over.

Wat gebeurt er als je ziek bent en je contract loopt af?

Loopt uw contract af tijdens uw ziekte, of bent u ziek geworden binnen 4 weken na afloop van uw contract? Dan ziet UWV u als iemand zonder werkgever. U kunt een Ziektewet-uitkering krijgen en u maakt met ons afspraken over uw re-integratie. Kijk voor meer informatie op Ik ben ziek en heb geen werkgever.

Kan werkgever je ontslaan tijdens ziekte?

Je mag volgens de wet een werknemer wel ontslaan tijdens zijn of haar ziekteperiode, maar niet omwille van die ziekte. Dat is een belangrijk juridisch verschil. Je mag namelijk niemand discrimineren vanwege zijn of haar gezondheidstoestand, waaronder ziekte dus valt.

Hoeveel maanden van te voren aangeven contract niet verlengd?

Uw werkgever beslist of hij u een contractverlenging aanbiedt. Dit moet uw werkgever u op tijd laten weten: meestal 1 maand voordat uw contract afloopt. Anders kunt u recht hebben op een aanzegvergoeding.

Heb je recht op uitkering als contract niet wordt verlengd?

Zodra u weet dat uw contract niet wordt verlengd, kunt u direct op zoek naar werk. Voor de periode dat u geen werk heeft kunt u misschien een WW-uitkering krijgen. U heeft recht op WW als u werkloos raakt vanuit een dienstverband en aan de volgende voorwaarden voldoet: U bent verzekerd voor werkloosheid.

Kun je ziek uit dienst?

Als u ziek uit dienst gaat, meldt u zich ziek bij uw werkgever. Op de laatste dag van uw dienstverband meldt uw werkgever u ziek bij UWV. U hoeft dat dus niet zelf te doen. Vraag het wel na bij uw werkgever of hij dit gedaan heeft.

Kun je ziek de WW in?

De eerste 13 weken dat u ziek bent, heeft u nog recht op WW. Dit betekent dat u aan de WW-verplichtingen moet blijven voldoen. U moet dus blijven solliciteren en afspraken nakomen die u met ons heeft gemaakt. Als u niet genoeg solliciteert of afspraken niet nakomt, dan kan dat gevolgen hebben voor uw WW-uitkering.

Kan mijn werkgever mij ontslaan na 2 jaar ziekte?

Als u langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt bent, mag uw werkgever u ontslaan. Hij kan daarvoor een ontslagvergunning bij ons aanvragen.

Wanneer loopt mijn contract af tijdens uw ziekte?

Mijn contract loopt af. Loopt uw tijdelijke contract af tijdens uw ziekte, dan hoeft uw werkgever uw contract niet te verlengen. Uw ziekmelding is dan niet van invloed op de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst. Uw werkgever moet u wel ziek uit dienst melden zodat u bij UWV een ziektewetuitkering kunt aanvragen.

Hoe kan ik tijdelijk contract niet verlengen?

Tijdelijk contract niet verlengen: Gebruik in dat geval de bevestiging verlenging dienstverband of de bevestiging omzetting dienstverband van bepaalde tijd naar onbepaalde tijd in plaats van de aanzegbrief waarmee je het tijdelijke contract opzegt. De aanzegging moet je altijd schriftelijk bevestigen.

Wanneer loopt uw tijdelijke contract af terwijl u ziek bent?

Soms loopt uw tijdelijke contract af terwijl u ziek bent. Dan moet uw werkgever u laten weten of uw contract afloopt of niet. Dit moet uw werkgever 1 maand vooraf, schriftelijk doen. Dit heet de aanzegtermijn. Als uw werkgever niets laat weten of te laat is, moet hij u een boete betalen.

Wanneer loopt uw uitzendovereenkomst af terwijl u ziek bent?

Soms loopt uw tijdelijke contract af terwijl u ziek bent. Uw werkgever hoeft uw contract dan niet te verlengen. In sommige gevallen kunt u met een uitzendovereenkomst ontslagen worden tijdens ziekte. Dit hangt af van het soort uitzendovereenkomst dat u heeft. Uitzendbeding.