Miscellaneous

Wat zijn regels?

Wat zijn regels?

Regel definities naamw. (m.) Uitspraak: [ˈrexəl] Verbuigingen: regel|s (meerv.) 1) lijn waarop de tekst is geschreven of gedrukt Voorbeeld: `Er staan ongeveer vijftig regels op een pagina.

Hoe noemen we een ongeschreven gedragsregel?

Norm = Een geschreven of ongeschreven gedragsregel.

Wat is een ongeschreven regels?

Ongeschreven regels zijn door de jaren heen door iedereen overgenomen, zonder dat iemand ze echt heeft bedacht of heeft opgeschreven. Het zijn gewoontes die je uitvoert zonder dat iemand het zegt.

Wat zijn geschreven normen?

Het zijn algemeen aanvaarde gedragsregels. Normen vormen de verbinding tussen de algemene waarden (zoals vrijheid, rechtvaardigheid) en concrete gedragingen; het zijn opvattingen over hoe men zich wel of niet zou moeten gedragen in concrete omstandigheden.

Wat betekent basisregels?

(engels: rules (instructions)) Bepalingen voor gedrag waarnaar men zich richten moet, met name bepalingen waarin de gang van zaken in een sport, een spel of een wedstrijd of bij een wetgevend lichaam [..]

Wat is een alinea in een tekst?

Een alinea is een verzameling zinnen die met elkaar samenhangen. Alinea’s zijn als het ware de bouwstenen van je tekst: de kleinere eenheden binnen het geheel. Elke alinea stelt één onderwerp centraal. Elke alinea begint op een nieuwe regel (na een ‘return’).

Wat betekend ongeschreven?

bn., niet op schrift gebracht: zulke romans moesten liever ongeschreven blijven; — het ongeschreven recht, het gewoonterecht.

Waar zijn ongeschreven regels op gebaseerd?

norm = •stelsel van meestal ongeschreven gedragsregels, gebaseerd op een stelsel van waarden.

Wat zijn jouw normen en waarden?

Waarden worden vaak in één adem genoemd met normen. Het verschil is dat waarden de basis vormen en normen volgen daar logisch uit. Normen zijn als het ware gedragsregels gefundeerd in waarden. Bijvoorbeeld: ik zal altijd mijn eigen geld verdienen (norm) want onafhankelijkheid (waarde) is belangrijk voor mij.

Hebben geschreven regels ook te maken met normen?

Regels hebben alles te maken met normen en waarden. Waarden zijn opvattingen, die een groep mensen belangrijk vindt. Bij waarden kun je denken aan termen als ‘rekening houden met elkaar’ of ‘respect hebben voor het eigendom van anderen’.

Wat is het verschil tussen een regel en een zin?

Het is belangrijk dat kinderen het verschil weten tussen een zin en een regel. Een zin begint met een hoofdletter en eindigt met een punt èn hij kan meerdere regels beslaan. Een regel kan ook beginnen met een hoofdletter en eindigen met een punt, maar dat hoeft niet.