Lifehacks

Wat is het verschil tussen een onveilige situatie en een ongeval?

Wat is het verschil tussen een onveilige situatie en een ongeval?

een bijna ongeval is een ongeluk waarbij geen letsel of schade is opgelopen; een omstandigheid waarbij er een gevaar dreigt voor letsel of schade, noemen we een gevaarlijke situatie; meld elke gevaarlijke situatie en ieder bijna ongeval; iedereen op de bouwplaats heeft invloed op de veiligheid.

Waarom bijna ongevallen melden?

Waarom willen we dat onveilige situaties, (bijna)ongevallen en andere bijzondere voorvallen worden gemeld? Om te voorkomen dat een vergelijkbare gevaarlijke situatie nogmaals plaatsvindt. Om passende maatregelen te nemen om gevaren weg te nemen.

Waar moet je bijna ongevallen melden?

Werkgevers moeten, volgens de Arbowet, arbeidsongevallen die hebben geleid tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname, direct melden bij de Inspectie SZW. Daarnaast moeten zij ongevallen met meer dan drie dagen verzuim tot gevolg, registreren in een eigen register.

Wat wordt verstaan onder een ongeval?

Een ongeval of ongeluk is iets dat mis gaat en waarbij (meestal) schade optreedt. Een ongeluk is een ongunstige loop der omstandigheden, tegenspoed. Een ongeval is het feit of omstandigheid dat er iets onverwachts gebeurt dat schade of letsel veroorzaakt.

Wat wordt verstaan onder een bedrijfsongeval?

Volgens de Arbowet is een arbeidsongeval een gebeurtenis op het werk of in werktijd die onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid. Ongevallen die plaatsvinden op de openbare weg kunnen dus ook onder de definities van bedrijfsongeval en arbeidsongeval vallen.

Waarom gevaarlijke situaties melden?

Het melden van onveilige/ongezonde situaties en incidenten is de eerste stap in het verbeteren van de veiligheid en gezondheid in uw bedrijf. Het gaat er zeker niet om ‘schuldigen’ aan te wijzen, maar om er van te leren en de juiste maatregelen te nemen om het werk voor iedereen veiliger te maken.

Wat te doen bij een bijna ongeval?

Wat je moet doen na een bedrijfsongeval?

  1. Zorg voor eerste hulp en voorkom erger.
  2. Bel het alarmnummer (dat kan 112 zijn) en geef door wie er moet komen (politie, brandweer en/of ambulance).
  3. Licht de naaste verwanten van getroffene in en zorg zo nodig voor begeleiding naar het ziekenhuis.

Wat is een bijna ongeval?

Een bijna ongeval is een gevaarlijke situatie of gebeurtenis die wordt gekenmerkt door het simpele feit dat er nog net niets ernstigs is gebeurd. Om een (al dan niet ernstig) ongeval te voorkomen is het een morele verplichting van alle medewerkers een bijna ongeval te melden.

Wat is een ongeval met letsel?

Letsel is een beschadiging aan het lichaam. Een beschadiging die voor klachten zorgt. Ook verwondingen die niet zichtbaar zijn, zoals een whiplash of RSI-klachten, kunnen voor lichamelijke beperkingen zorgen.

Wat moet je doen bij een ongeval op werk?

Wat te doen bij bedrijfsongeval: aandachtspunten

  1. Schakel indien nodig medische hulp in.
  2. Meld het ongeval direct bij uw werkgever/leidinggevende.
  3. Verzamel getuigenverklaringen van collega’s.
  4. Als de ambulance gearriveerd is, gaat u naar het ziekenhuis.
  5. Schakel ons zo snel mogelijk in.
  6. Maak gebruik van een logboek.

Wat moet je doen bij een ongeval op het werk?

Je meldt een ongeval altijd bij je leidinggevende of werkgever. En die moet een ernstig ongeval (dodelijke afloop, of blijvend letsel of ziekenhuisopname) altijd melden bij de Inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie). En je werkgever moet ook een lijst bijhouden van alle bedrijfsongevallen.

Wat moet je doen bij een onveilige situatie?

Uw werkgever moet uw werkplek zo veilig mogelijk maken. Bespreek onveilige situaties met uw werkgever. Als u er met elkaar niet uitkomt, kunt u advies vragen aan een arbodienst. Als het probleem blijft, meldt u klachten bij de Inspectie SZW.