Q&A

Wat betekent onmiddellijk?

Wat betekent onmiddellijk?

bn. bw. niet teweeggebracht door middel van redenering: de onmiddellijke, eerste aandoening; een onmiddellijke gewaarwording; — rechtstreeks, niet door tussenkomst van derden plaats hebbende : hij ontving onmiddellijke mededeling van al het verhandelde; onder de onmiddellijke invloed van iem.

Is direct Algemeen Nederlands?

Gelijk is standaardtaal in Nederland in de betekenis ‘(zo) dadelijk, direct’. Gelijk is in die betekenis informeler dan meteen. Gelijk wordt ook in België weleens in deze betekenis gebruikt, ook door standaardtaalsprekers.

Welke woordsoort is onmiddellijk?

Onmiddellijk is juist, met twee l’en. Onmiddellijk bestaat uit on- en middellijk, en middellijk zelf bestaat uit het grondwoord middel en het achtervoegsel -lijk. De foute spelling onmiddelijk komt vaak voor, waarschijnlijk doordat er zoveel woorden bestaan die op -elijk eindigen.

Zal ik gelijk doen?

Wat is juist: ‘Ik zal het meteen even doen’ of ‘Ik zal het gelijk even doen’? Het is allebei juist. Meteen en gelijk hebben allebei de betekenissen ‘direct, onmiddellijk’ en ‘in één moeite door’. In een informele zin als ‘Ik zal het gelijk even doen’ is gelijk al lange tijd gebruikelijk.

Wat betekent onmiddellijke ingang?

met onmiddellijke ingang; per direct; met onmiddellijk effect.

Hoe schrijf onmiddellijk?

De correcte spelling is onmiddellijk. Onmiddellijk wordt met twee l’en geschreven omdat het een afleiding is van het woord middel, dat op een l eindigt, met het achtervoegsel -lijk, dat met een l begint.

Is het direkt of direct?

Direct schrijf je met een CT op het eind in plaats van met KT. Een veel voorkomende fout is dat Direct nog met KT wordt geschreven omdat de uitspraak van het woord de letters KT suggereert.

Wat voor woord is direct?

meteen (bw) : aanstonds, acuut, dadelijk, direct, gelijk, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverlet, onverwijld, pal, seffens, stante pede, subiet, terstond. onmiddellijk (bw) : dadelijk, direct, meteen, ogenblikkelijk, onverwijld, op staande voet, rechtstreeks, seffens, stante pede, subiet, terstond, zo.

Wat is zodat voor een woordsoort?

Duidt vaak een bepaalde locatie aan: op, over, naar, van, met, onder, over, etc. Onderschikkend (de rest): omdat, terwijl, doordat, zodat, etc.

Wat is moet voor woordsoort?

persoonlijk voornaamwoord Het persoonlijk voornaamwoord verwijst naar een persoon. ik – hij – wij mij – hem – ons Zij geeft hem een boek.

Zou je of jij?

Je en jij kunnen als onderwerpsvorm meestal door elkaar heen gebruikt worden….Je / jij.

volle vorm gereduceerde vorm
tweede persoon (ev.) jij jou jouw je je je
derde persoon (ev.) hij hem zijn zij haar het ie, die ‘m z’n ze ‘r, d’r, ze ‘t

Zou goed Nederlands?

zou (verl. tijd enkelv.) Voorbeeld: `Er zullen meer mensen komen dan vorig jaar.