Lifehacks

Kan een Amerikaan in Nederland wonen?

Kan een Amerikaan in Nederland wonen?

U heeft een verblijfsvergunning nodig als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt wonen, van buiten de EU/EER komt en afkomstig bent uit een land dat een visumplicht heeft voor Nederland. Dan vraagt u een verblijfsvergunning aan via de toegangs- en verblijfsprocedure (tev).

Hoe lang mag je als Amerikaan in Nederland blijven?

In principe mag u voor een kort verblijf in Nederland maximaal drie maanden in Nederland verblijven. Als u in Nederland bent aangekomen en het is voor u noodzakelijk dat u langer dan drie maanden blijft, dan is een verlenging met maximaal drie maanden mogelijk.

Hoe lang mag je in Nederland blijven zonder verblijfsvergunning?

U heeft een verblijfsvergunning nodig als u langer dan 90 dagen in Nederland verblijft. En als u niet de nationaliteit heeft van een land van de Europese Unie (EU), Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Vaak heeft u ook een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig.

Wat moet een Amerikaan doen om in Nederland te wonen?

U heeft een verblijfsvergunning nodig als u in Nederland bij familie wilt komen wonen. Uw familielid in Nederland kan de verblijfsvergunning voor u aanvragen. Ook moet u een examen afleggen voordat u naar Nederland komt: Het basisexamen inburgering in het buitenland.

Hoe haal ik mijn kind naar Nederland?

Heeft uw familie- of gezinslid geen mvv nodig? Dan dient u een aanvraag in voor een verblijfsvergunning. Dat kunt u het beste doen als uw familie- of gezinslid nog in het buitenland is. Zodra de IND heeft laten weten een verblijfsvergunning af te geven, kan uw familie- of gezinslid naar Nederland komen.

Hoe lang mag je weg uit Nederland?

Uw type vergunning bepaalt hoe lang u buiten Nederland mag verblijven: Met een vergunning voor bepaalde tijd mag u niet meer dan vier maanden aaneengesloten buiten Nederland zijn. Met een vergunning voor onbepaalde tijd mag u niet meer dan zes maanden aaneengesloten buiten Nederland zijn.

Kan je zomaar in Nederland komen wonen?

U heeft een verblijfsvergunning nodig als u in Nederland bij familie wilt komen wonen. Niet iedereen krijgt een verblijfsvergunning; dit hangt af van uw situatie en van het familielid bij wie u van plan bent te wonen. Uw familielid in Nederland kan de verblijfsvergunning voor u aanvragen.

Hoe kan ik mijn vriend naar Nederland halen?

Partner naar Nederland voor lang verblijf Wil je dat jouw partner voor 5 jaar of definitief naar Nederland komt dan is daarvoor een MVV-visum (Machtiging Voorlopig Verblijf) nodig. Jouw partner moet dan eerst het basisexamen inburgering buitenland halen. Als dat gehaald is krijg je een MVV voor 90 dagen.