Miscellaneous

Hvad skal jeg bruge internettet til?

Hvad skal jeg bruge internettet til?

Internettet er et kæmpestort, verdensomspændende netværk af compu- tere, og disse kan sende information og data til hinanden efter nærmere regler og et fastlagt sprog. Med internettets hjælp kan man modtage og sende skrevne meddelelser. Det forudsætter at man selv har en e-mailadresse og at modtageren og- så har én.

Hvor stor en andel af danskerne har adgang til internettet i hjemmet 2020?

Borgernes it-anvendelse i 2020 For de 75-89-årige er andelen 48 pct. 95 pct. af de 15-89-årige har adgang til internettet i hjemmet. For de 75-89-årige er andelen 66 pct.

Hvor mange har adgang til internet?

Andel af danskere med internetadgang i hjemmet På to år er andelen af danskere (16-89 år), der har adgang til internettet i hjemmet, steget fra 90 % (2015) til 95 % (2017). Hos de yngste (16-24 år) havde 99 % internetadgang i hjemmet i 2017, og dækningen kan næsten ikke blive højere.

Hvem bruger mest internettet?

Danmark og Storbritannien er de lande, hvor online køb er mest udbredt. Andelen af europæere mellem 16-74 år, der har handlet online inden for de seneste tre måneder, er 53 pct. Den tilsvarende andel i Danmark er 74 pct.

Hvem har opfundet internettet?

For i 1991 opfinder den schweiziske CERN-forsker Tim Berners-Lee et indekseringssystem, som han kalder World Wide Web. Og World Wide Web må ikke forveksles med internettet, som vi kender det i dag.

Hvornår blev internet almindeligt?

– Nettet blev relativt hurtigt til allemandseje op gennem 90’erne. Dr kom officielt på nettet i 1996 og TV 2 i 1998 og det markerede en popularisering af adgangen til ‘The World Wide Web’, fortæller Anders Høeg Nissen i ‘Go morgen Danmark’. Se hvordan den første hjemmeside nogensinde så ud i videoen øverst i artiklen.

Hvor stor en andel af danskerne har adgang til en pc i hjemmet?

Mere markant er udviklingen fra 2015 til 2016, hvor 2 procentpoint flere af den danske befolkning har fået adgang til internet i hjemmet (fra 94 pct. til 96 pct.). Kilde: Danmarks Statistik – It-anvendelse i befolkningen 2016. Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Hvor mange har ikke internet?

I 2016 er der 7 pct., der ikke har adgang til internet i hjemmet, og der er 5 pct. af danskerne, som ikke bruger internettet i hjemmet eller andre steder. Aldersmæssigt er det meget tydeligt, hvem det drejer sig om. Så godt som alle i aldersgrupperne under 65 år bruger internettet, hvorfor de 5 pct.

Hvor mange danskere har adgang til internettet?

I 2016 har 93 pct. af den danske befolkning mellem 16 og 89 år adgang til internet i hjemmet. Blandt de danske internetbrugere er det 91 pct., der bruger det dagligt.

Hvor mange har adgang til internettet i Tyskland?

Internetbrugere2019

Land Brugere pr. 100 indbyggere (2019)
Tyskland 88.1
Østrig 87.8
Israel 86.8
Letland 86.1

Hvem bruger mobilen mest?

Mobilen er populær i alle aldersgrupper – også hos de ældre. Især for de 75-89-årige (67 %) er det dog en noget mindre andel, der har anvendt mobil eller smartphone inden for de seneste tre måneder, end i de yngste aldersgrupper, hvor andelen er mere end 95 %.

Hvem bruger mest teknologi?

Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden. I 2018 kårede FN Danmark som verdens førende inden for offentlig digitalisering. 88 procent af de danske familier havde sidste år en smartphone.