Popular tips

Hva er norgeskart?

Hva er norgeskart?

Norgeskart – Android Norgeskart er et populært GPS-program for Android-telefoner. Her får du topografisk kart, topografisk rastekart og sjøkart fra Statens Kartverk, og det er utvilsomt en god kartpakke. I tillegg kan du velge Googles satellittkart.

Hvordan måle avstand norgeskart?

Du kan måle avstand mellom to eller flere punkter i kartet ved å klikke på knappen for måleverktøyet (“Mål avstand i kartet”) i knapperaden nederst til høyre i karttjenesten.

Hvor ofte oppdateres norgeskart?

Norgeskart blir oppdatert hver uke, men oppdatering av de forskjellige temalagene i løsningene varierer.

Hva er topokart?

«Topokart»: Dette kartlaget kommer fra Kartverket, og er det samme som du finner som standard kartlag på norgeskart.no (her kalles det «terrengkart»). Dette inneholder flere detaljer og er derfor bedre egnet når du skal planlegge en konkret tur eller hvis du har behov for å se hvor du er når du er ute på tur.

Hvordan skrive ut turkart?

Du kan skrive ut ditt eget turkart med funksjonen «Mitt turkart»….Slik gjør du det

 1. Zoom inn og sett markøren der du ønsker kartutskrift.
 2. I venstremenyen som åpner seg, velger du «Lag turkart».
 3. Juster om nødvendig området som angis med oransje felt, og trykk på «Lag turkart»-knappen.

Hvordan se høyde på kart?

For å få høyden ned på kartet bruker vi høydekurvene. Du kan tenke deg at vi skjærer 20 meter tykke skiver av kollen, legger en og en skive ned på kartet og tegner rundt dem. Det er viktig at du kan “lese” høydekurvene, slik at du kan bruke noen huskeregler: – Lukkede kurver omslutter en topp (høyde).

Hvordan måle avstand i kart?

Trinn 1: Legg til det første punktet

 1. Åpne Google Maps-appen. på Android-telefonen eller -nettbrettet.
 2. Trykk og hold et sted på kartet. Nå vises det en rød knappenål.
 3. Trykk på navnet på stedet nederst.
 4. Rull ned på stedets side, og velg Mål avstanden.

Hvordan skrive ut norgeskart?

Hva er forskjellen på rasterkart og vektorkart?

Vektorkart egner seg godt til mange typer stedfestet informasjon, spesielt objekter med bestemte grenser som veier og bygninger. Rasterkart er imidlertid best egnet for de fleste kontinuerlige fenomener, som høyder, vind, temperaturer og demografiske data i lav oppløsning.

Hvordan ta ut en kartreferanse?

For å ta ut en 6-sifret kartreferanse tar man først ruteanvisning i østlig retning og teller antall ruter inn. Man sitter da igjen med tre siffer østlig retning. Deretter gjør man det samme nordover for å få de tre siste sifrene i kartreferansen.

Hvordan regne ut misvisning?

På kartet tar du ut en rettvisende peiling (Rk), og korrigere for misvisningen med følgende formel: Mk = Rk – misvisning. Så legger du båten nøyaktig på dette médet, leser av kompasset, og noterer verdien (Kk). Så går du på det samme médet på motsatt kurs.

Hvordan måle i kart?

Mål avstanden mellom punkter

 1. Åpne Google Maps på datamaskinen din.
 2. Høyreklikk på startpunktet.
 3. Velg Mål avstanden.
 4. Klikk et sted på kartet for å opprette en strekning du vil måle.
 5. Valgfritt: Dra et punkt eller en strekning for å flytte det eller den, eller klikk på et punkt for å fjerne det.